اسامی برندگان  ایده‌های نوآورانه، فناورانه، اختراعات و ابتکارات

 

اسامی برندگان بخش آزاد جشنواره ایده‌های نوآورانه، فناورانه، اختراعات و ابتکارات
عبادت قنبری پر مهر، سید علیرضا باقرپور، سید نعیم مومنی، مهدی اسماعیلی، امیرحسین رضامحتشم، فاطمه آقاجانی
علی اردبیلی پور، حافظ رحمانی، هادی سلیمانی، سید محمد هاشمی کروئی، سید مهدی میرمیران، حسین خالقی نیا، محمد امین عباسی، سبحان رضازاده، راحله دماوندی خطیر، مرتضی جعفری
علی خان پور، دکتر عبد الرضا شیخ الاسلامی، دکتر محمد رضا میگون پور، مهندس دوست حقی ، گروه حمل و نقل دانشگاه علم و صنعت، گروه توسعه محصول و کار افرینی دانشگاه تهران، گروه عمران و حمل و نقل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، گروه حمل و نقل دانشگاه آستین تگزاس دکتر کوکلمن و دکتر چاندرا باهات و دکتر کلودل
رضا اکبری، مرضیه مقامی، مرتضی مرزبانی ، امیرطاها محبوب ، ابولفضل مظاهری، محمد جواد امیری، محمد حسین شهبازی ، صالح عزیزی، سید مهدیار انفرادی ، سارا اسماعیلی، حسین رزمجو
فرهاد کریم خانی
علی برزگر، محمدصدرا کاظمی، رمیصاء فرهنگی
محمد صالح صیدانلو، امیرحسین قاسمیان ، سید امیررضا حسینی
محسن رجبی (شرکت توسعه دهندگان آسمان فرید)
مسعود ایمانیان، محمدرضا همایون، مسعود رنجبر
داود اکبری بنگر،  ایوب رمضانی
امیرحسین هاشمی، مهران ابراهیمی، امیرحسین شمس، محمد ایمانیان، محمدرضا عسگری، رضا شکرالهی
امیرحسین نوبخت

 

اسامی برندگان بخش مدارس جشنواره ایده‌های نوآورانه و مبتکرانه، اختراعات و دست سازه‌های فناورانه
آمین ریاحی مدوار
محمدرضا محمدیان، یسنا ریاحی مدوار، محمد امین قیم، هونیا خادمی
آرتام امام یاری
بهار شهردمی
محمدرضا محمدیان، یسنا ریاحی مدوار، محمد امین قیم، امیررضا قلی‌زاده
مجتمع آموزشی تربیتی اشراق (سید مرتضی محسنی، امیرعلی زاهدیان، سید محمد حسین مقیمی، سبحان رضایی، امیر علی غلامی،  محمد حسن شعبانی،  محمد طاها قندی، امیررضا شه پرست، امیرعلی رحمتی، سید محمد صدرا حسینی)
                                                            محمد عرفان محمودی
محمد علی ریاحی
امیر علی ریاحی