دیرگاهیست که علم رباتیک در تمام صنایع و کارخانجات ریشه دوانده و به دنبال امتیازاتی که برای صنایع مختلف فراهم نموده، موجب ایجاد نگاه ویژه به آن در قالب یک مساله ی فنی ومهندسی شده است. ربات ها بخاطر کار در شرایط سخت محیطی، راندمان و سرعت کار بالای آن ها، دقت بیشتر، خستگی ناپذیری و کاهش نیروی انسانی، جوامع را بر آن داشته است تا برای دستیابی به این علم و بهره جویی از آن تلاش کنند. امروزه در جوامع مختلف برای افزایش سطح علمی و بهبود موقعیت و رتبه خویش و نیز به منظور تقویت نیروهای فنی و مهندسی مسابقات ویژه ای با رویکردهای «ماموریت محور» تحت عنوان مسابقات رباتیک برگزار می شود. با طی زمان و پیشرفت تکنولوژی، مسابقات رباتیک شاهد تغییرات خاص و ویژه ای همچون ورود موثر هوش مصنوعی بودند.

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به عنوان دانشگاهی فعال در خط مقدم تولید و بهره برداری از علم، به عنوان با سابقه ترین برگزار کننده مسابقات رباتیک در کشور شناخته میشود که از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده و بنیان گزار لیگ های مختلفی در کشور از جمله لیگ ربات های آتش نشان بوده است. پس از ورود پر قدرت هوش مصنوعی به عرصه مسابقات که باعث تغییر رویکرد و ایجاد اهداف جدید در برگزاری آن گردید، دبیرخانه دائمی مسابقات رباتیک این دانشگاه با توجه به سیاست های علمی و پژوهشی خود، از سال1395 هوش مصنوعی را به مسابقات رباتیک خود وارد و سالانه میزبان علاقمندان و متخصصان این حوزه در بخش های مختلف تعریف شده در قالب مسابقات بوده است.
پس از برگزاری 14 دوره درخشان مسابقات رباتیک و هوش مصنوعی، اکنون که نهال نوپای رباتیک و هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به درختی تنومند و پر ثمر تبدیل گشته، لازم است تا با کاشت این درخت تنومند در زمینی وسیع تر و خاکی حاصلخیز تر، زمینه را برای تحقق اهداف عالی این دانشگاه که نزدیکی هرچه بیشتر علم و صنعت، به کارگیری علم و فناوری پیشرفته درحل مسائل علمی-اقتصادی و بسترسازی برای شکوفایی استعداد وتوانایی دانشجویان و نخبگان است، فراهم نماییم. از این رو نگاهمان را فراتر از مسابقات برده و در اندیشه ی برگزاری رویدادی جامع و با شکوه تر هستیم.
دبیرخانه دائمی رویداد بین المللی راینوکاپ در نظر دارد با سعی و کوششی که در حوزه فعالیت خود انجام می دهد به ایجاد یک پایگاه داده منظم جهت برگزاری هر چه بهتر دوره های آتی، انتقال تجربیات برگزارکنندگان هر دوره به دوره های آتی و ایجاد انگیزه علمی و پژوهشی برای شرکت کنندگان و کادر برگزاری جهت افزایش سطح خودباوری برای حضور در این رویداد دست یابد. از دیگر اهداف این دبیرخانه می توان به برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت جهت ارتقاء سطح کیفی رویداد، افزایش آورده فناوری جهانی به منظور پویایی رویداد و مفید واقع شدن آن از همه نظر، افزایش سطح خودباوری در دانشجویان، جذب سرمایه گذاران و افزایش تعامل بین دانشگاهیان و نخبگان با صنایع اشاره کرد.