شرکت کنندگان محترم میتوانند طبق جدول زیر تیم ها و مدارک خودشون جهت شرکت در رویداد را آماده و طبق زمان بندی جلو بروند.

 

 

برنامه زمانی بخش کنفرانس و سخنرانی علمی

آغاز ثبت نام و ارسال فایل مقالات 15 تیرماه 1402
آخرین مهلت ارسال مقالات 15 شهریور ماه 1402
تاریخ اعلام نتایج داوری 10 مهرماه 1402
آخرین مهلت ارسال فایل ارائه مقالات 18 مهرماه 1402
افتتاحیه و برگزاری کنفرانس 26 مهرماه 1402