شناورهای هوشمند زیرسطحی، نوعی وسیله دریایی هستند که با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و هوش‌مصنوعی، قادر به عملکرد هوشمندانه و خودکار در زیر سطح دریا می‌باشند. این شناورهای هوشمند به عنوان ابزارهای حیاتی در عملیات دریایی، تحقیقات علمی، حفاظت محیط زیست و دفاع از سواحل و منابع دریایی استفاده می‌شوند. با ادغام تکنولوژی‌های پیشرفته و هوش‌مصنوعی، این شناورها می‌توانند بهبود قابل توجهی در عملکرد، دقت و کارایی در عملیات دریایی پیدا کنند و نقش مهمی در امنیت و توسعه منابع دریایی بازی کنند.

جوایز نقدی برای این بخش ( میلیون تومان )

تیم اول 🥇 تیم دوم 🥈 تیم سوم 🥉
40 35 30

 

هزینه ثبت نام ( هزار تومان ) :

تیم سرپرست هر عضو
500 500 250