شناورهای سطحی خودران (ASVs) یا هوشمند شناورهایی هستند که بدون دخالت انسان و با استفاده از هوش مصنوعی روی سطح آب کار می کنند. آنها مجهز به حسگرها، سیستم های ناوبری و قابلیت های محاسباتی برای هدایت و انجام وظایف به طور مستقل هستند.

جوایز نقدی برای این بخش ( میلیون تومان )

تیم اول 🥇 تیم دوم 🥈 تیم سوم 🥉
30 25 20

 

هزینه ثبت نام ( هزار تومان ) :

تیم سرپرست هر عضو
500 500 250

ثبت نامی ها :